Montessori pedagógia

„Segíts, hogy magam csinálhassam!” 

A Ficserke Családi Bölcsődében elsősorban a Maria Montessori nevéhez fűződő pedagógiai módszert alkalmazzuk. A kis létszámú vegyes csoport és a Montessori módszer a biztosíték arra, hogy minden gyermekkel egyéni adottságai, fejlettségi szintje és haladási tempójának figyelembe vételével foglalkozzunk.

Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy minden gyermekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. Minden gyermek számára biztosítjuk az egyéni bánásmódot, a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét, személyisége fejlődésének szabadságát.

Montessori szerint:

„A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk őt, hanem hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”

A módszer megkívánta tökéletes környezet kialakításán a Ficserkében folyamatosan dolgozunk.

A Montessori pedagógia eszközrendszere segítségével szabadságra, önállóságra, önellátásra és önellenőrzésre nevel.

A Maria Montessori által kialakított nevelési- és eszközrendszer öt területet érint:

 

A Montessori eszközök mindegyike egy megoldandó problémát tartalmaz, egyúttal magában foglalja a hibalehetőség ellenőrzését is. Az eszközök egymásra épülnek, használatukkal szabad játék közben a gyermek rengeteg értékes tapasztalatot szerez.

Montessori a következő területek eszközrendszerét fejlesztette ki:

 

 1. mindennapi élet gyakorlataira felkészítő eszközök
 2. érzékelést fejlesztő eszközök
 3. anyanyelvi eszközök, vagyis az írás-olvasás előkészítése
 4. a matematika eszközrendszere és
 5. a kozmikus – vagyis környezeti – nevelés eszközei
 1. mindennapi élet gyakorlataira felkészítő eszközök

A mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges készségek, mozdulatok elsajátítására kidolgozott eszközsor. Az elérendő cél, hogy a mindennapokban önállóan boldoguljanak a gyermekek, például az öltözködés, kézmosás, hajtogatás, öntés, kanalazás, asztalterítés, stb. feladatok megoldásában. Az erre kidolgozott eszközök használata a legkisebbek számára is remek szórakozást és ügyes játszva tanulást jelentenek.

 1. Az érzékelést fejlesztő eszközök

Az érzékeknek (pl. látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) a dolgok tulajdonságainak (nagyság, vastagság, kiterjedés, forma, súly, stb.) és az eszközökkel való bánás nehézségeinek (párosítás, szembeállítás, stb.) megismerését szolgáló eszközök.

 

 1. anyanyelvi nevelés eszközei, vagyis az írás-olvasás előkészítése

Montessorinak meggyőződése volt, hogy az írott nyelv elsajátításának folyamata hasonló a beszélt nyelvéhez. Montessori nem az írást elemezte, nem írni akart megtanítani, hanem a gyermeki kezet alkalmassá tenni az írásra. Ezek az eszközök azt a 3 ujjat ügyesítik, amelyekre az írásnál a későbbiekben a gyerekeknek szüksége lesz, vagyis a finommotorikát fejlesztik. Sokat csipeszelünk, csippentünk, válogatunk és símitunk ennek érdekében.

 

 1. a matematika eszközrendszere

A gyermek kíváncsisága a számok világa felé is nagy, gyakran kérdezgetik “Ez mennyi?”, “Ez melyik szám?” Melyik a több? Melyik kevesebb? Montessori eszközrendszerével megalapozza a becslést, a számfogalom kialakulását, és a tízes számrendszer előkészítését, akár a rózsaszín toronyra, akár a barna lépcső sorozatra gondolunk.

Ide tartoznak a rész- egész viszonyát vizsgáló formaillesztő játékok, a kicsi-nagy-közepes visonyokat elemző eszközök, a mérteni testek és a síkidomokat tartalmazó játékok is.

 

 1. a kozmikus, vagyis a környezeti nevelés eszközei

Tulajdonképpen a Föld, az élet, a növények, az állatok és az ember fejlődése, annak megismerése, fizikai kísérletek. Az ismeretek átadásának egy módját jelenti, amely az egésztől halad a részletek felé. A gyerekek számára lehető legkorábban lehetőséget ad az ismeretek megszerzésére, figyelembe véve a gyermek természetes fejlődését, környezetét, érzékenységét, szabad munkaválasztásra való igényét. Olyan felnőtt emberek kialakulásának elősegítése, aki függetlenek, képesek önálló döntések meghozatalára. Hozzásegíti az embert ahhoz, hogy megtalálja helyét a “kozmosz”ban.

A Montessori bölcsődékben és óvodákban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek legyen alkalmuk közvetlenül megfigyelni szűkebb és tágabb környezetüket, a természet jelenségeit, növényeit, állatait.

 

  • Ezért sokat kertészkedünk, sétálunk a környékbeli utcákban. Ilyenkor megfigyeljük az élőlényeket valódi környezetükben, táplálkozásukat, életmódjukat, testrészeiket. Saját kertünkben növényeket termesztünk, madáretetőket készítünk.
  • Az anyagok fizikai ill. kémiai tulajdonságainak vizsgálatára a különböző kísérletek szolgálnak, elsősorban a Víz világnapja, a Föld napja alkalmából, de télen hóeséskor vagy nyáron nagy melegben is kísérletezünk például a halmazállapotokkal.
  • Az időjárás és az évszakok, hónapok, napok változásának megfigyelésére időjárási táblát ill. mozgó naptárt készítettünk. A 12 hónapüvegben levő (adott hónapnak megfelelő számú) kavicsok rakosgatásával is érzékeltetjük a napok múlását.
  • A napirendet szemléltető tábla segítségével egy nap hosszúságáról, történéseiről és az óráról szereznek ismereteket a gyerekek.
  • A négy elem meséjében a gyerekek ismereteket gyűjtenek a földről, vízről, tűzről és a levegőről.
  • A víz körforgásáról szóló történetben a halmazállapotokról szereznek információt.