Napirend

A napirend megszervezése a családi bölcsődében:

 

A rendszeresség, az állandóság rendkívül fontos a kicsi gyermeknek. Az, hogy a vele kapcsolatos események a megszokott helyen, időben és sorrendben történnek, a gyermek biztonságérzetét növelik. Napirendünk az évszakoknak és az időjárásnak megfelelően rugalmasan változhat.

A Ficserke Családi Bölcsőde napirendje:

 

07:30 – 08:00          Folyamatos érkezés

8:15 – 9:00               Reggeli

09:00 – 10:00          Szabad játék a csoportszobában, kreatív és Montessori kezdeményezések
(vers, mese, ének-zene, hangszerek, festés, rajzolás, bábozás,
mozgás, lásd a heti foglalkozási tervet)

10:00 – 10:30          Tisztálkodás, tízórai

10:30 – 11:45          Játék az időjárástól függően a szabadban, levegőzés

11:45 – 12:00          Tisztálkodás, Montessori beszélgetőkör (hónapüveg, időjárás, naptár, stb.)

12:00 – 12:30          Ebéd

12:30 – 13:00          Alvás előtti tisztálkodás, mesehallgatás, délelőttös gyerekek távozása

13:15 – 15:00          Délutáni alvás

15:00 – 15:30          Uzsonna

15:30 –                    Szabad játék, folyamatos hazamenetel