Teszt

„Segíts, hogy magam csinálhassam!” 

A Ficserke Családi Bölcsődében elsősorban a Maria Montessori nevéhez fűződő pedagógiai módszert alkalmazzuk. A kis létszámú vegyes csoport és a Montessori módszer a biztosíték arra, hogy minden gyermekkel egyéni adottságai, fejlettségi szintje és haladási tempójának figyelembe vételével foglalkozzunk.

Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy minden gyermekben megvan a cselekvési vágy, a világ megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. Minden gyermek számára biztosítjuk a problémák önálló megoldását, a felfedezés örömét, személyisége fejlődésének szabadságát.

Montessori szerint: „Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”

A módszer megkívánta tökéletes környezet kialakításán folyamatosan dolgozunk.

A Montessori pedagógia eszközrendszere segitségével szabadságra, önállóságra, önellátásra és önellenőrzésre nevel.

A Maria Montessori által kialakított nevelési- és eszközrendszer öt területet érint:

 

A Montessori eszközök mindegyike egy megoldandó problémát tartalmaz, egyúttal magában foglalja a hibalehetőség ellenőrzését is. Az eszközök egymásra épülnek, használatukkal a gyermek rengeteg értékes tapasztalatot szerez.

Montessori a következő területek eszközrendszerét fejlesztette ki:

 

  1. mindennapi élet gyakorlataira felkészítő eszközök
  2. érzékelést fejlesztő eszközök
  3. anyanyelvi eszközök, vagyis az írás-olvasást előkészítő eszközök
  4. a matematika eszközrendszere
  5. a kozmikus nevelés eszközei
  1. mindennapi élet gyakorlataira felkészítő eszközök

A mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges készségek, mozdulatok elsajátítására kidolgozott eszközsor. Az elérendő cél, hogy a mindennapokban önállóan boldoguljanak a gyermekek, például az öltözködés, hajtogatás, öntés, kanalazás, cipőtisztítás, asztalterítés, stb. feladatok megoldásában. Az erre kidolgozott eszközök használata a legkisebbek számára is remek szórakozást és ügyes játszva tanulást jelentenek.

  1. Az érzékelést fejlesztő eszközök

Az érzékeknek (pl. látás, hallás, tapintás, ízlelés) a dolgok tulajdonságainak (nagyság, vastagság, kiterjedés, forma, súly, stb.) és az eszközökkel való bánás nehézségeinek (párosítás, szembeállítás, stb.) megismerését szolgáló eszközök.

  1. anyanyelvi nevelés eszközei, vagyis az írás-olvasás előkészítése

Montessorinak meggyőződése volt, hogy az írott nyelv elsajátításának folyamata hasonló a beszélt nyelvéhez. Montessori nem az írást elemezte, nem írni akart megtanítani, hanem a gyermeki kezet alkalmassá tenni az írásra. Ezek az eszközök azt a 3 ujjat ügyesítik, amelyekre az írásnál szükség van. Rajzsablonok, körberajzolható geometriai formák, betűk, melyek lehetővé teszik a csukló finomítását, a laza ceruzafogást és vonalvezetést. A dörzspapírból kivágott ABC betűket ujjukkal való körberajzolás útján az izomban rögzítik a gyerekek, a betűket nem csak látás, hanem tapintás útján is felismerik és rögzítik.

  1. a matematika eszközrendszere

Ide tartoznak a számszimbólumok megismertetéséhez szükséges eszközök, a négy alapművelet bevezetésére alkalmas játékok.

A gyermek kíváncsisága a betűkön kívül a számok világa felé is nagy, gyakran kérdezgetik “Ez mennyi?”, “Ez melyik szám?” Montessori eszközrendszerével megalapozza a számfogalmak kialakulását, és a tízes számrendszer megértését.

  1. a kozmikus nevelés eszközei

Tulajdonképpen mai szóval nevezhetjük környezeti nevelésnek: a Föld, az élet, a növények, az állatok és az ember fejlődése, fizikai kísérletek. Az ismeretek átadásának egy módját jelenti, amely az egésztől halad a részletek felé. A gyerekek számára lehető legkorábban lehetőséget ad az ismeretek megszerzésére, figyelembe véve a gyermek természetes fejlődését, környezetét, érzékenységét, szabad munkaválasztásra való igényét. Olyan felnőtt emberek kialakulásának elősegítése, aki függetlenek, képesek önálló döntések meghozatalára. Hozzásegíti az embert ahhoz, hogy megtalálja helyét a kozmoszban.

[fts_facebook type=page id=204519412901302 access_token=EAAP9hArvboQBALGQljDF2ezKZCrlK6NLpYcHXAK68t1ZBvBl7o1LGL07VcK5MZACJ6PT6HJN9yWauh9F7f19aD6OLUZCfsei5GB4jSjwpGosv9APuMooHegOLupZARHGqZAcZBFfkxg1KGWEXx7mZA8yKxhbsqEmdVwiCIBkZCCRH6NwUmWgWPTVC posts=6 description=yes posts_displayed=page_only]